Български автори

биографични бележки

Иван Вазов

Йордан Йовков

Елисавета Багряна

Никола Вапцаров

Сайтът е създаден с учебни цели